Kadıköy Özel Anakent Okulları Ortaokulu Hakkında
İstanbul Kadıköy ilçesi Göztepe semtinde bulunan Özel Anakent Okulları;

1 –KURUM HAKKINDA
Özel Anakent Okulları eğitim-öğretim hayatına 1986 yılında Özel Anakent Koleji adıyla başladı. Türkiye’deki özel okulların ilklerinden olan Anakent Kolejinin kurucuları olan Çetin ATİLA ve Mahmut GÖKŞEN matematik öğretmenidir.
1995-1996 yıllarında ise Özel Anakent Koleji bünyesine Anokulu ve İlkokul da eklenerek Özel Anakent Eğitim Kurumları oluşturulmuştur.
Kurulduğu günden günümüze kadar başarılarına başarı ekleyerek, çağdaş eğitim anlayışı ile Atatürk ve İnkilâplarına bağlı kalarak yoluna devam etmektedir.
Anakent Okulları, çocuklarımızın eğitimini her şeyden önemli kabul etmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerine öğretim sürecini başarıyla tamamlatan, ömür boyu öğrenme tutkusunu aşılayan, güvenli ve uyarıcı bir ortam hazırlayan, öğrenci odaklı bir öğrenme sistemi sunmaktadır.

Anakent Okulları; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminde Milli Eğitim müfredatına uygun en iyi uygulamaları temel alan, ebeveynlerin beklentilerini karşılayan ve globalleşen dünyanın gelişmelerini yakından izleyen bir eğitim felsefesini benimsemektedir.

Görevimiz: Aydınlat, Güçlendir, Temel Değerlere Saygılı Bireyler Yetiştir. Anakent Okulları değerlerin ilham verici veya güzel sözcüklerden öte olduğunun bilincindedir. Akademik çalışmaların yanında değerler eğitimine de önem vermekte ve yapılan çalışmalarda: “Çalışmalarımız en çok değer verdiğimiz şeyi teşvik ediyor mu?” ilkesiyle aşağıdaki değerlerin kazanılması sağlanmaktadır:

Başlıca değerlerimiz:

İşbirlikçilik
Merak
Yaratıcılık
Cömertlik
Saygı
Mükemmelliyetçilik

Anakent Okulları, her öğrencinin başarabileceğini bilir ve tüm öğrencilerinin kendi potansiyellerindeki yüksek başarı seviyelerine ulaşmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle tüm öğrencilerinin fırsatlara, öğrenmeye, kaynaklara ve araçlara eşit şekilde erişebilmelerini sağlar.

Anakent Okulları, öğrencilere çeşitli ve zorlu bir müfredatın yanında geniş bir yelpazede faaliyetler geliştirme fırsatını sunar. Okullarımızda öğrencilerin öğrenme sürecinde kişisel hedeflerini belirlemeleri ve kendi kendini değerlendirerek eğitimlerine aktif olarak katılmaları sağlanır. Araştırmaya dayalı programlarımız ve etkinliklerimiz, öğrencileri yeteneklerini ve güçlerini keşfetmeye teşvik etmektedir. Bütün bunlar, olumlu tutumları destekleyen, öğrencilerin kendilerini sorgulamasına ve yargılanma korkusuna kapılmadan risk alma imkânı veren, güvenli, sevecen ve destekleyici bir okul ortamında yapılmaktadır.

Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri, hayallerini sürdürebilecekleri ve yaşadığımız dünyayı dönüştürerek birlikte daha iyi yaşanabilir, barışçıl hale getirmek için besleyici, güvenli, sıcak bir ortamda çalışmalar yapmaya devam etmekteyiz.
Anakent Okullarında öğrenciler, öğrenme, iş birliği ve paylaşma yoluyla ufuklarını genişletir ve küresel bir toplumda başarı ile varlık kazanabilecekleri ortamı yaratabilmeleri için tüm potansiyellerini kullanılabilir hale gelirler. Sürekli değişen Dünyada, başarılı olma yollarını keşfederler.

Yarınlar Çocuklarımızındır…

YABANCI DİL 2- EĞİTİM MODELİ
Okulumuzda eğitim-öğretim 21. yüzyılın eğitim yaklaşımına göre yapılmaktadır. Okulumuz yetenekli, konusunda yetkin, güncel gelişmelere göre kendini yenileyen, ilerleten, hedef odaklı öğretmen ve yönetici kadrosu ile yüksek kaliteli eğitim-öğretim vermektedir.
Yeni dil öğrenmek bir süreç ve birikimdir.
Okulumuzda en güncel öğretim teknolojileri kullanılarak ve deneyimli kadro ile yoğunlaştırılmış yabancı dil programı uygulanmaktadır. Anakent Ortaokulunda, 16 ders saati İngilizce ve 3 ders saati Almanca olmak üzere haftada 19 ders saati yabancı dil programı uygulanmaktadır.

Öğrencilerimiz aktif ve başarılı olmaya teşvik edildiği bir ortamda, kendi seviyelerine eşit arkadaşları ile:

-eğlenerek,
-ilginç buldukları görevlere katılarak,
-müsabakalar, yurt dışı ve yurt içi projeler, geziler, oyunlarda aktif olarak görev alarak,
-drama ve dil kulüpleri gibi motivasyon seviyelerini yüksek tutacak etkinliklere katılarak,
-okuma, yazma, dinleme, teleffuz, gramer ve kelime bilgisi çalışmalarına ve uluslar arası sınavlara(TOFEL, CAMBRİDGE vb.) katılarak,

hedef dilde iletişim kurmanın getirdiği ödüllerle kendilerini sürekli ilerletirler ve hedef dili öğrenirler.

Kültürel ve dilsel farklılıkların altını çizmek, dil öğrenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu, öğrencilerin ilgisini artırır ve bağımsız öğrenmeyi teşvik eder. Hedef dili konuşan ülkelerin dil ve kültürünü sınıfa getirmek, öğrencilerin daha fazla öğrenme motivasyonuna sahip olmaları anlamına gelir. Anakent Ortaokulunda öğrencilerimize hedef dilin konuşulduğu ülkeler ve dilin kendisi hakkında bilgi verilir. E-posta kalemi yazışmaları organize edilir ve bu yolla öğrencilerimiz yurt dışındaki akranları ile tanışıp bir yandan yabancı dilini geliştirir bir yandan da o kültürü tanıma fırsatı bulur. Yazı yazmak ve cevaplarını anlamak zorunluluğu, dil becerilerini arttırmak için ilave bir teşvik sağlar. Sinemaya veya hedef dili konuşan bir ülkeye yapılan kültür gezileri, öğrencilere hedef dilin gerçek dünyada konuşulduğunu ve pratikte kullanıldığını gösterir.

Dil bir birikimdir, ne kadar çok öğrenip kullanırsanız ve uygularsanız o ölçüde doğru ve akıcı olursunuz. Bunun için öğrencilerimizin bireysel takibi yapılır ve ihtiyaçları doğrultusunda özel çalışmalar yapılır.

Öğrencilerimizin, gerek gramer gerek konuşma gerekse dinleme alanlarında kendilerini geliştirirken seviyelerinin de hızlıca yükseldiği gözlenmiştir. Yeni dil öğrenmek bir süreçtir ve öğrencilerimiz, Anakent Ortaokulunda bu sürece başlayıp hızlı ve etkili bir şekilde yeni bir dil öğrenenirler.

ETÜT UYGULAMASI
Özel Anakent Ortaokulu’nda yoğunlaştırılmış ders programı uygulanır. Cuma günü sekiz ders saati, diğer günler dokuz saat ders yapılarak öğrenci okulda tam zamanlı programa alınır.
Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi için, ders saatlerinin çokluğundan da yararlanılarak ders takviyesi ve merkezi sınavlara yönelik olmak üzere SINIF ETÜDÜ, ÇIKIŞ ETÜDÜ ve İHTİYAÇ ETÜDÜ uygulaması yapılır. Etüde alınacak öğrenciler, deneme sınavları ve konu tarama testlerindeki eksiklerine göre belirlenir.
5 ve 6. sınıftan itibaren öğrencilere, merkezi sınavlara temel olacak bilgiler verilir ve yeterli sayıda dış ölçekli deneme sınavları yapılır. 7 ve 8. sınıflarda merkezi sınavlara hazırlık çalışmaları yoğunlaştırılır. 8. sınıflara ağustos dönemi de dâhil olmak üzere hafta içi ve hafta sonu kursları yapılır. 7. sınıflara da yıl içinde cumartesi günleri hafta sonu kursları yapılır. Takviye amaçlı yapılan bu kurslar ücretsizdir.

KODLAMA
Kodlama dersi ile öğrencilerin mantıksal yaklaşım, verileri analiz ve organize etme, Yön Kodlama dersi ile öğrencilerin mantıksal yaklaşım, verileri analiz ve organize etme, sorunları küçük ve yönetilebilir parçalara bölerek çözme yani algoritmik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp disiplinler arası etkileşim açısından da büyük önem taşımaktadır.

DRAMA
Ayrıca Anakent Ortaokulunda 5. sınıftan itibaren öğrencinin kendini tanımasına, iletişim ve dil becerileri kazanmasına katkı sağlayan DRAMA dersi verilmektedir.

3- EĞİTİM KADROSU
Özel Anakent Ortaokulunda yöneticiler de dâhil olmak üzere, eğitim kadrosu oldukça güçlüdür. Deneyimli öğretmenlerimiz alanında yetkindir. Sürekli iyileştirme ilkesinden yola çıkılarak öğretmenler okul içi ve okul dışı birçok mesleki eğitim seminerlerine katılarak, bilgilerini güncellemektedirler. Ayrıca Anakent Ortaokulunda çalışan öğretmenlerin tamamı, dershane deneyimlidir. Merkezi sınavlara hazırlık çalışmalarında da deneyimlidirler.

4- REHBERLİK
Anakent Ortaokulunda, tecrübeli ve etkin bir rehberlik servisi kadrosu bulunmaktadır. Her yıl eğitim ve öğretim dönemi başında, 5. sınıfa başlayanlar ile ara sınıflara yeni katılan öğrencilere okulu tanıma, birbirlerini ve öğretmenlerini tanıma gibi uyum çalışmaları, aktiviteler ve çeşitli gelişim alanlarında çalışmalar yapılır.
Eğitsel Gelişim Alanı
Öğrenmeyi öğrenme ( Öğrenme ile ilgili olumlu tutumlar geliştirme, motivasyon, etkin ders çalışma, karar verme, hedef belirleme, plan yapma ve yürütme vb.)
Mesleki Gelişim Alanı
Çalışmayı öğrenme ( Kişisel ilgi-yetenek ve değerlerini tanıma, meslekleri tanıma, kişisel nitelikler ile meslekler arasındaki ilişkileri anlama-tanıma, serbest zaman etkinlikleri seçme-değerlendirme, işbirliği yapabilme, çalışma hayatına ilişkin olumlu tutumlar geliştirme vb.)

Kişisel-Sosyal Gelişim Alanı
Kendini tanıma ve anlama, farkındalık kazanma, yaşadığı sorunlarla baş edebilme, arkadaşlarıyla, yakın çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurma vb. konularda yetkinlik kazanmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Bireysel ve Grup Çalışmaları
Olumlu benlik algısı geliştirme,
Kendine güven ve kendine saygı duyma,
Aile içi olumlu ilişkiler, sağlıklı iletişim,
Kriz ve kriz sonrası yaşanan travmalarla baş etme,
Sosyal beceri kazanımı, duygu kontrolü,
Sınav kaygısıyla baş etme,
Etkin ders çalışma,
Okul yaşamına uyum sağlama,
Dikkat ve konsantrasyon becerisi geliştirme,
Zaman yönetimi ve planlama becerisi vb. konularını kapsar.
Bu alanlarda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilir.

Aile Psikolojik Danışmanlığı
Aile – Çocuk İlişkilerinin Geliştirilmesi, Ana – Baba Okulu, Etkileşimli Aile Grupları ile Veli Katılım Programlarında anne-baba-çocuk arasında yaşanan sorunlarla baş etme becerisi kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

Bültenler
Anne – babalara yönelik ihtiyaç duyulan konularda e-bültenler hazırlanarak velilere iletilir.

Projeler
Temel evrensel değerleri kazandırmaya yönelik olarak “Sosyal Sorumluluk Projesi” çalışmaları (sorumluluk, saygı, sevgi, yardımlaşma, işbirliği, paylaşma) yürütülür.

Kariyer Gelişim Planlama Çalışmaları
Anaokulundan liseye kariyer gelişim planlama çalışmaları; öğrencilerde bir meslek fikri temelinden başlayarak kariyer kararlarını verme ve gelişim planlarını oluşturabilme becerileri kazandırmayı amaçlar. Okuldaki ders ve alan seçimi, bir üst okula yönelme gibi çalışmalar da yer alır.
Üst okullar hakkında genel bir bilginin oluşması sağlanır, ortaokul ve lise sonrası girilen ulusal sınavlara hazırlık aşamasında rehberlik desteği verilir. Öğrenciler bilgilendirilerek öğrencilere seçenekler gösterilir ve danışmanlık hizmeti verilir. Her öğrencinin kişisel kariyer gelişim planı yapabilmeleri amaçlanır, kişisel hedef ve vizyon belirlemenin önemi ve kariyer gelişimine yönelik seminerler organize edilir. Meslek tanıtım toplantıları ve mesleki staj çalışmalarıyla meslekler tanıtılır ve mesleki kariyer konularında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Bu etkinlikler süresince üniversitelerin bölümleri ve iş hayatını tanıtıcı sunumlar yapılır.
Öğrencilerimize, üniversiteye girmeden önce ilgi-yetenek ve değerleri, yetkinlikleri ortaya çıkaran, kariyer planlarını doğru bir şekilde yapabilmelerine yardımcı olmaya yarayan, mesleki ilgi envanterleri uygulanır. Rehberlik Birimi tarafından öğrencilerin mesleki eğilimleri, profilleri birebir değerlendirilir, birlikte yorumlanır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi çalışmalarında, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla hareket edilir. Öğrencilerin bilişsel, sosyo-duygusal gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları
Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tanıma, ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, çevresindeki kişilerle olumlu iletişim kurabilme ve sürdürebilme, kendini yönetebilme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

Motivasyon Etkinliği
Başarı isteği, hedef koyma ve başarıyı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı bu etkinlikte, öğrencilerin içsel motivasyon kaynaklarını fark etmelerini sağlayacak çalışmalar yapılır.
Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları
Genel olarak, sorumluluk ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle, sınav kaygısı ve dikkat konusunda da çalışmalar yapılır.
Yetenek ve İlgi Alanlarının Belirlenmesi
Kariyer gelişim planlama çalışmalarında, çeşitli gözlem, test ve envanter uygulamalarıyla, öğrencilerin yetenek ve ilgi alanları belirlenir; bu konularda farkındalık sağlayan etkinlikler düzenlenir. Değerlendirmeler veli-öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır.

5- ETKİNLİKLER,
Anakent Ortaokulunda etkinlikler, okul hayatının ve öğrencilerin öğrenmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu etkinlikler öğrencilerin sportif, entelektüel, kültürel, sosyal gelişimlerini destekler; bireysel yetenek ve tutkularını keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlar.
Etkinlikler, öğrencilerimizi bir araya getirir; grup veya takım ortamlarında başarıyı kolaylaştıran becerilerin gelişimini ve okul dışında da başarılı olmalarını sağlar.
Etkinlikler öğrencilerimizde yaratıcılık, kendine güven, fiziksel ve düşünsel esneklik ve uyarlanabilirlik geliştirirken kendi kimliklerini keşfetmelerini, şekillendirmelerini sağlar.
Her öğrencinin öğretim yılı boyunca kişisel yetenekleri ve istekleri doğrultusunda, bir sosyal aktiviteye katılması sağlanır. Öğrencilerin isteklerine göre yıldan yıla değişim gösteren öğrenci kulüplerinden bazıları şöyle sıralanabilir:
-Müzik Kulübü
-Dans Kulübü
-Resimde Temel Tasarım Kulübü
-İngilizce Drama Kulübü
-Türkçe Drama Kulübü
-Genç Kodcular Kulübü
-Robotik Kulubü
-Futbol Kulübü
-Voleybol Kulübü
-Basketbol Kulübü

6- SOSYAL AKTİVİTELER
Sosyal iletişim becerileri gelişmiş, farkındalık oluşturabilen, kendisini iyi tanıyan, özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmek için öğrencilerimize etkinlik imkânları sunulur. Organizasyonlarda aktif sorumluluk almaları sağlanır ve öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeleri için desteklenir. İnsanlara daha iyi bir yaşam koşulunun sağlanması ve toplumsal yaşamın iyileştirilmesi adına yapılacak faliyetler, okulumuzda da yapılmaktadır.
Gerçekleştirilmiş olan sosyal sorumluluk projelerimizle Lösemili çocuklar, Down Sendromlular ve Kardeş Okul projeleri gibi alanlarda öğrencilerimizin duyarlılık geliştirmelerini sağlıyoruz.

7- BİLİMSEL PROJELER
Anakent Ortaokulunda, öğrenciler akademik yıllarını en iyi şekilde tamamlamaya çalışırken bir yandan da bilimsel projeler üretmeye teşvik edilir. Proje hazırlanması esnasında öğrenciler eğitimcilerden ve kendi öğretmenlerinden çeşitli görüşler edinir ve destek alırlar. Öğrencilerin, her yıl TÜBİTAK’ ın düzenlemiş olduğu Fen ve Matematik Olimpiyatları’na katılımları sağlanarak öğrencilerde araştırma ve yarışma kültürü oluşmasına olanak sağlanır. Ayrıca Sosyal Bilgilerde üç boyutlu sunumlar ve uygulamalı etkinlikler projesi gerçekleştirilir.

8- SPORTİF FAALİYETLER
Anakent Ortaokulunda, öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerinde olduğu kadar sosyal yönden de olumlu etkileri olan spora özel bir önem verilir. Anakent Ortaokulunda öğrenciler; basketbol, voleybol, futbol, hentbol, jimnastik ve atletizm gibi sportif alanlarda faaliyet gösterir ve bu branşlarda haziran ile ekim aylarında YAZ ve KIŞ SPOR OKULLARI açılır. Öğrencilerin basketbol ve voleybolda takım halinde ilçe dereceleri olduğu gibi teniste de il ve ilçe düzeyinde bireysel başarıları bulunmaktadır.
Ayrıca Anakent Ortaokulunda, öğrencilerin fiziksel gelişimlerini takip etmek ve sportif branşlara uygunluğunu ölçmek için SPORDA FİZİKSEL UYGUNLUK KARNESİ tutulur.

9- BURS İMKANLARI
Anakent Okullarında burslu okuyacak öğrencilere, ilgili yönetmeliğe göre aşağıda belirtilen burslar verilmektedir.
- BAŞARI BURSU : Ortaokuldan liseye geçişte merkezi sınavlarda elde edilen puanlara göre muhtelif oranda başarı bursu verilmektedir.
- TAKIM VE BİREYSEL SPOR DALLARINDA BAŞARI BURSU : Anakent Okullarında okuyan ve bir spor kulübünde lisansı bulunan, il-ilçe ve uluslar arası düzeyde başarılı olan öğrencilere muhtelif oranlarda sporcu bursu verilmektedir.
- BİLİM ,SANAT VE KÜLTÜR BURSU :
Anakent Okullarını temsilen girdiği TÜBİTAK veya uluslararası bilim yarışmaları ile il, ilçe, uluslararası güzel sanatlar ve edebiyat dalında derece alarak başarı gösteren öğrencilere muhtelif oranlarda burs verilmektedir.

10- OKUL ÜCRETLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği, her yıl 31 Mayıs tarihine kadar bir sonraki akademik yılın okul ücreti belirlenir ve ilan edilir. Okul ücreti ve ödeme planları hakkında bilgi almak isteyen velilerimiz, Mali İşler ve Kayıt Ofisimiz ile bağlantı kurabilirler.
Okul Yetkilisine Sor

Fiziki Donanım

Bahçe
Açık Basketbol Sahası
Yemekhane
Kapalı Spor Salonu
Bilgisayar Laboratuvarı
Fen ve İnovasyon Laboratuvarı
Kimya Laboratuvarı
Fizik Laboratuvarı
Biyoloji Laboratuvarı
Bilişim Sistemleri Laboratuvarı
Görsel Sanatlar Atölyesi
Çok Amaçlı Salon
Drama Dersliği
Yabancı Dil Dersliği
Bilim Atölyesi
Masa Tenisi Salonu
Kütüphane
Açık Voleybol Sahası
Kantin


Aktiviteler

Basketbol
Voleybol
Jimnastik
Satranç
Mental Aritmetik
Orkestra
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Drama
Piyano
Gitar
Keman
Masa Tenisi
Görsel Sanatlar
Halkoyunları
Sosyal Paylaşım Projeleri


Kulüpler

Halkdansları Kulübü
Yabancı Dil Kulübü
Kimya Kulübü
Modern Dans Kulübü
Spor Kulübü
Edebiyat Kulübü
Sosyal Projeler Kulübü
Drama Kulübü
Folklor – Dans Kulübü
Gezginler Kulübü


Takımlar

Basketbol Takımı


 
Kadıköy Özel Anakent Okulları Ortaokulu
Şair Arşi Cad. No:59 Göztepe / KADIKÖY / İSTANBUL
 
02165668191
Fiyatı görmek için üye girişi yapın (₺)
Kaydet
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun ve okul sizi hemen arasın.

İlginizi Çekebilir

Bu okulda %0 kayıt avantajı bulunmaktadır. Avantajlardan yararlanabilmek için okul ile iletişime geçiniz.

Randevu Al

 
Kadıköy Özel Anakent Okulları Ortaokulu
Şair Arşi Cad. No:59 Göztepe / KADIKÖY / İSTANBUL
 
02165668191
Fiyatı görmek için üye girişi yapın (₺)
Fotoğraf (3/11)