Özel Bursa Final Okulları Hakkında
“Hiçbir Başarı Tesadüf Değildir”

1979’da başladı Final’in öyküsü. Anadolu’nun şirin bir kentinde 6 derslikle, 7 öğretmenle ve 17 öğrenciyle. Final, kurulduğu günlerde inanıyordu “hiçbir başarının tesadüf olmadığına...” Bu mütevazı başlangıcın ciddi bir eğitim kervanına dönüşeceğine... Ülkenin dört bir yanında bir eğitim meşalesi tutuşturacağına... Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar ulaşacağına... Bu inançla çıktı yola… Bugün ülkemizin dört bir yanında yer alan temel liseleri, ortaokulları, kampüs okulları, kurs merkezleri, etüt merkezleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’daki dershaneleri ile devam ediyor başarı yolculuğuna…

Final Eğitim Vakfı

Verdiği burslarla öğrencileri destekleyen Final Eğitim Vakfı ise ülkemize Final Üniversitesi kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

FİZİKİ YAPI
İLKOKUL VE ORTAOKUL

Bursa Bursa Final İlkokulu ve Ortaokulu olarak bizler 21. yüzyılın gerekleri doğrultusunda çağdaş, yenilikçi, bilimsel ve entelektüel bir arayışla, hem ulusal hem de küresel düşünce yapısına sahip gençler yetiştiriyoruz. Okulumuzda eğitim tam gündür. Dersliklerde öğrenci sayısı en fazla 24’tür. Ana dil öğretimi ile beraber İngilizce ve Almanca öğretimine birinci sınıftan başlanmaktadır. Sağlığa uygun, günlük yaşamı kolaylaştıran, sevgi dolu bir eğitim ortamı sunduğumuz okulumuzda deneyimli, dinamik bir eğitim kadrosu hizmet veriyor.

Akıllı tahtalarla donatılmış sınıflarıyla son teknolojinin kullanıldığı, eğitim ve öğretim sürecini gelişmiş ölçme ve değerlendirme tekniklerinin izlendiği okulumuzda hafta sonu sosyal etkinlikleri ile öğrencilerin yetenek ve becerileri geliştirilmektedir. Okulumuzda ezbere dayalı olmayan, bilgiyi işleyip yorumlamayı ve fikir üretmeyi temel alan bir eğitim biçimi geliştirilmiştir. Öğretmenlerimiz; öğrencilerini daima araştırmaya, incelemeye ve gözlem yapamaya yönlendirerek onları ortaya koydukları projelere göre değerlendirmeyi tercih ediyor. Doğaya ve çevreye karşı bilinçli hareket edilen grup çalışmalarıyla öğrencilerimizin sorumluluk duygusunun gelişmesini ve zamanı verimli kullanmasını hedefliyoruz.

Ana dersleri ile bunların dışındaki resim, müzik, satranç, bale, drama, bilgisayar, beden eğitimi, halkoyunları, İngilizce, Almanca derslerini alanlarında başarılarını kanıtlamış uzman öğretmenlerimiz veriyor. 1. sınıftan itibaren programlarında yer alan İngilizce ve Almanca dersleriyle öğrencilerimizin yabancı dil alanında sağlam temeli olmasını sağlıyoruz.

Öğrencilerimizi daima sistemli bir şekilde takip eden rehber öğretmenlerimiz; idareciler, öğretmenler ve velilerimizle uyumlu hareket ederek onları kişisel yapıları, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda doğru hedeflere yönlendiriyor. Rehber öğretmenleri ayrıca ders saatleri dışında organize ettiği etüt programları ve haftalık konu tarama sınavlarıyla öğrencilerimizi TEOG sınavlarına hazırlıyor.

FEN BİLİMLERİFen bilimleri bölümünün hedefleri; öğrencilere yaşam için gerekli olabilecek bilgi ve becerileri kazandırmak, onları her ortamda ayakları üzerinde durabilen başarılı birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmek, evrensel düşünmeyi öğretmek, yükseköğrenimde fen eğitimi alacak öğrencilere araştırmacı ruhu vererek gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.Fen bilimleri bölümümüzde bu hedeflere ulaşmada biyoloji, fizik, kimya, fen bilgisi, matematik ve sağlık bilgisi derslerinin başarıyla yürütülmesi için 64 metrekare dört adet laboratuar, 20 metrekare üç çalışma odası, 40 metrekare bölüm odası ve 20 metrekare matematik zümre odası bulunmaktadır.Fen bilimleri okuyan öğrencilerimiz grup çalışmalarında uyumludur. Araştırmacı bir kimlik kazanmasını hedeflediğimiz öğrencilerimiz, çevresini sürekli gözlemler. Deney ve gözlemlerini mutlaka sonuçlandırır. Yükseköğrenimini fen alanında yapacak olan öğrencilerimize öncelikle temel bilgilerden yaşam için gerekli olanlar verilir. Çalışmalarımızda bilimsel gerçekler deney ve gözleme dayandırılır. Öğrencilerimizden, gerçekleri ararken tartışmaya ve hoşgörülü olmaya özen göstermeleri istenir. Öğrenme düzeyleri ve sınıf içi sorunları titizlikle irdelenir. Sınıfların düzeyine göre ünite gezileri, üniversite gezileri, gökyüzü gözlem şenliği, doğa yürüyüşleri düzenlenir.Bursa Final Okullarında fen ve matematik öğretimi anaokulundan başlar. Anaokulu ve 1. Sınıflarda gözleme dayalı çalışmalar yapılır. Öğretmenlerimiz, bu çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturan doğa olaylarını ve laboratuvar deneylerini gözlemleyen öğrencilerimizden bu olayların sebep ve sonuçlarını anlatmasını ister. 2. ve 3. sınıfta doğada yapılan gözlemler ve laboratuvarda yapılan deneyler tartışılır. Gözlem ve deneylerin bilimsel kurallara uygun olarak yazıya dökülmesi istenir. 4. ve 5. sınıflarda gözlem ve deneyler gruplara ayrılarak yapılır. Gruplardan hazırladıkları projelerin raporları istenir. Uygulanan ekip çalışmalarıyla kişiler arası ilişkilerde hoşgörülü olma özelliği kazandırılır. 6.7. ve 8. sınıflardan da deney ve gözlemlere dayalı grup projeleri istenir. Öğrencilerimiz hazırladıkları projelerle çeşitli yarışmalarda Final Okullarını gururla temsil eder. Lise öğrencilerimiz derslerin özelliğine göre laboratuvar çalışmalarını özenli ve bilimsel kurallara uygun olarak yapar. Gruplara yaptırılan deneylerin sonuçları birleştirilerek tek sonuca varılır. Deneylerdeki muhtemel hatalar, belirsizlikler tartışılır ve sonuçlandırılarak rapor hazırlanır.Finalliler, buluş ve projelerini her yıl bahar aylarında bilim şenliğinde, eğitim fuarında, alışveriş merkezlerinde açtığı stantlarda sergiler ve tanıtımını yapar. Öğrencilerimiz; akıllı kask, yıldırımdan koruyan şemsiye, ayakla açılıp kapatılabilen kapı, maydanoz saklama kabı, pompalı huni, pratik pasta kesme bıçağı, lambalı kepçe, bardak şişe, şampuanlı duş gibi birçok buluş ve araştırmalarıyla TUBİTAK başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki kurumların düzenlediği yarışmalarda, şenliklerde okulumuzu temsil ederek ödüllerle dönmüştür.Fizik LaboratuvarımızFizik laboratuvarımızda hareketli 10 masa, bir lavabo, 44 tabure vardır. Mekanik, optik, elektrik, dalgalar, hareket, ışık deneylerine olanak veren araç gereçlerle donatılmıştır. Çalışmalar, beşerli gruplar halinde yapılır. Fizik dersiyle ilgili ders kitapları, yardımcı kitaplar, dersin içeriğine uygun CD’ler her an kullanıma hazır şekilde bulunmaktadır.Kimya LaboratuvarımızKimya laboratuvarımızda sabit 10 masa, 11 lavabo ve 44 tabure vardır. Deneylerde kullanılacak kimyasal maddeler, cam eşyalar, kimya dersinin kitapları, yardımcı kitaplar, dersin içeriğine uygun CD’ler bulunmaktadır. Öğrenciler, çalışmalarını beşli gruplar halinde yaparlar.Biyoloji LaboratuvarımızBiyoloji laboratuvarımızda 10 adet hareketli masa, 44 tabure ve bir lavabo bulunur. Öğrencilerimiz bu laboratuarımızda biyoloji ile ilgili cam eşyalar, mikroskop takımları, biyoloji maketleri, akvaryum ve hayvan tahnitlerini kullanma imkânı bulur. Ayrıca biyoloji dersinin kitapları, yardımcı kitaplar, dersin içeriğine uygun CD’ler kullanıma hazırdır. Bu laboratuvarda ilköğretim birinci kademe ders araç gereçleri de vardır.Fen Bilgisi Laboratuvarımızİlköğretim öğrencilerimizin kullandığı fen bilgisi laboratuvarında 6 sabit masa, 24 tabure bulunur. 6,7 ve 8. sınıfların fen bilgisi derslerinde kullanacakları mekanik, optik, elektrik ve ısı ile ilgili deney araç gereçleri ile ders levhaları, mineral koleksiyonu, ders kitapları, yardımcı kaynaklar, dersin içeriğine uygun CD’ler vardır.Fen Bilimleri Bölüm OdamızBu odada fen bilimleri ile ilgili tüm kitap ve CD’lerin bulunduğu bir kitaplık ve gör-işit araçları bulunur. Ayrıca Bilim Şenliği Proje Yarışmaları Arşivi ile Fen Bilimleri Arşivi buradadır. Bölüm toplantıları ve zümre çalışmaları yapılan oda, Fen Bilimleri Atölyesi niteliğindedir.

OKULUMUZDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKİki rehber öğretmen ve bir psikologla hizmet veren rehberlik merkezimiz, öğrencilerimizin karşılaşabilecekleri her sorunu çözmek, onlara akademik ve yaşam başarısında onlara yol göstermek için çalışıyor. Konu tarama sınavlarını da organize eden rehberlik merkezi, sınav sonuçlarını branş öğretmenleriyle paylaşarak sınıflara göre etüt programları, öğrenciye özel takviye dersleri düzenler.MÜZİK ODAMIZMüzik derslerinde; Türk Milli eğitiminin amaçlarına uygun, kendini müzikle de ifade edebilen, öğrendiği konuları oluşturduğu dağarcıkla pekiştirmiş, en az bir çalgı kullanabilen, kaliteli müzik dinleme alışkanlığı olan ve şarkı söylemeyi seven bireyler yetiştirmek hedefimiz olmuştur.Anaokulundan lise sona kadar tüm sınıflar müzik derslerini burada işler. Onlarca çalgının bulunduğu tam donanımlı müzik odamızda 35 oturma grubu vardır. Müzik dersleri ilköğretimin birinci kademesinde haftada iki saat, ikinci kademesinde bir saat uygulanmaktadır. Gerek bireysel yetenekli öğrencilerimiz gerek okulumuzun orkestrasında yer alan genç sanatçılarımız, ders dışındaki saatlerde bu odada çalışmalarını sürdürür. Belirli günlerin kutlama törenlerinde, sınıf gecelerinde ve mezuniyet programlarında ortaya koydukları performansla profesyonellere taş çıkarır.VİDEO VE SEMİNER SALONLARIMIZOkulumuz çok amaçlı salonunda projeksiyon, ses sistemi, klima ve bilgisayar bulunmaktadır. Veli toplantıları, çeşitli seminer ve konferansların yapıldığı salonumuzda internet bağlantısı da bulunmaktadır. Öğrencilerimiz sınavlara hazırlık çalışmalarında ders videolarını, çeşitli belgesel ve eğitim filmlerini bu salonumuzda izlemektedirler. Ayrıca İngilizce derslerinde çeşitli filmler izleyerek İngilizcelerini geliştirirler.BİLGİSAYAR LABORATUVARIMIZÖğrencilerimizi donanım ve program konusunda yetiştirmek üzere tasarlanmış laboratuvarımızda 24 adet bilgisayar, akıllı tahta, yazıcı, tarayıcı ve ana makine bulunuyor. Teknolojik gelişmeler takip edilerek her yıl gerekli yenilikler yapılan laboratuvarımız; bilgisayar derslerinin yanı sıra fen, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya, İngilizce gibi tüm derslerde öğrencilerimizin araştırma yapmalarına, sınıf içinde işlenen derslerin görsel olarak tekrar etmelerine de olanak veriyor. Hızlı internet bağlantısıyla hizmet veren bilgisayar laboratuarımızda kullanılan tüm programlar lisanslı olup donanım ve programlar, ihtiyaçlar doğrultusunda her dönem bilgi işlem merkezi tarafından güncelleniyor. Anasınıflarından lise son sınıflara kadar farklı seviyelere göre hazırlanmış programlarla öğrencilerimizin bilgiye doğru yoldan en kısa sürede ulaşabilmesi, ulaştığı bilgiyi ezberlemek yerine ona yorum katması amaçlanıyor.GÖRSEL SANATLAR ATÖLYEMİZGörsel sanatlar atölyesi çalışmalarında vizyonumuz, anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaktır. Görsel sanatlar öğretmenlerimizin misyonu, plastik sanatların çeşitli dallarını atölye ortamında malzeme satın alma, bunları taşıma ve saklama gibi sıkıntıları öğrencilerimize yaşatmadan keyifli bir ders ortamı oluşturmaktır. Atölyemizde; pastel, sulu, akrilik boyama teknikleri, rölyef teknikleri, dekoratif resim, tekstil işleri, batik, kağıt ve mukavva işleri, kolaj, baskı işleri, maden levha çalışmaları, kil işleri, ahşap işleri, alçı işleri, mozaik çalışmaları, deri ve kösele işleri, oluklu mukavva işleri, kağıt hamuru ve seramik yapımı öğretiliyor. Seramik fırınında vakum ve şamat çamur çeşitleri, kil malzemeleri ile iki ve üç boyutlu hale getirilerek pişiriliyor. Atölyemizde iş masalarının haricinde her öğrenciye yetecek sayıda şövalelerimiz de bulunuyor. Öğrencilerimiz, yaptıkları çalışmalarla katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalardan birçok ödülle dönüyor.


OKULUMUZDA SPOR400 seyirci kapasiteli tribüne sahip okulumuzun spor salonu basketbol, voleybol, badminton, hentbol ve tenis sporlarının yapılmasına uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Spor salonumuzda hidrolik olan potalarımız diğer spor dallarında yapılan antrenman ve maçlarda kaldırılarak salon, kullanıma uygun hale getirilmektedir. Ayrıca yan duvarlarda asılı olan toplam 10 pota ile her yaş grubuna ait basketbol çalışmaları rahatlıkla yapılabilmektedir. Okulumuzda ayrıca açık basketbol sahası ile tenis kortu da öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.


Beden eğitimi derslerinin dışında yapılan çalışmalarla kurulan voleybol, basketbol, futsal, masa tenisi, kort tenisi branşlarındaki okul takımları; başta İl Spor ve Gençlik Müdürülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere çeşitli kurumların düzenlediği turnuvalarda Bursa Final Okullarını başarıyla temsil ediyor. Hafta içi yapılan takım çalışmalarının yanında hafta sonunda ise jimnastik, futbol, satranç, eskrim gibi birçok branşta kurslar düzenleniyor. Öğrencilerimiz ayrıca profesyonel ikinci ligde mücadele eden FinalSpor’un maçlarını izleme imkanı bulurken aynı zamanda doğru ve bilinçli taraftarlık kültürünü kazanıyor.OKULUMUZDA BALE, MODERN DANSLAR VE HALKOYUNLARIBursa Final Okulları bünyesinde bulunan bir başka birim ise bale salonu. Salonda anaokulu ve ilköğretim sınıflarına yönelik dersler, bale öğretmenimizin yoğun ve disiplinli çalışmalarıyla yürütülüyor. Bale eğitimiyle öğrencilerimizin bedensel disiplini ve özgüven gelişimini hedefliyoruz.Bale ve beden eğitimi öğretmenlerimiz vals, tango, Latin, salsa, lirik gibi modern danslarda hem ilköğretim hem de lise öğrencilerine yönelik kurslar organize ederek öğrencilerimizin ilgi alanları doğrultusunda gelişmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca beden eğitimi öğretmenimiz anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine halkoyunları eğitimi veriyor. Finalliler; okulumuzda 29 Ekim, 18 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi belirli günlerde yapılan programlar ve yıl sonu gösterileri ile il çapında düzenlenen kutlama programlarında yeteneklerini gösteriyor.REVİRİMİZÖğrencilerimizin karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarına anında yanıt vermek üzere hizmete sunulan revirde bir hemşiremiz okulda öğrenci bulunduğu müddetçe görev başındadır. Ayrıca mesai saatlerinde de okul doktorumuz gelerek muhtemel ciddi sağlık sorunlarının çözümünde yardımcı olur.KÜTÜPHANEMİZHem Türkçe hem de yabancı dillerde yazılmış ansiklopedileri, hikâye ve romanları, sözlükleri, kaynak kitapları, sınavlara hazırlık kitapları ile zengin çeşit sunan kütüphanemiz, öğrencilerimizin araştırma ve projeleri için son derece elverişli bir ortamdır.YEMEKHANEMİZSabah kahvaltısı ve öğle yemeklerinin sunulduğu yemekhanemizde usta eller hizmet vermektedir. Yemekhanemize dışarıdan hiçbir hazır yemek alınmaz. Yemeklerimiz kendi ustalarımız tarafından hijyen kuralları içinde titizlikle hazırlanarak servis edilir. Her gün değişen zengin yemek mönüsünün dışında salata barıyla da hizmet veren yemekhanemizin yemek listesi her ay her ay internet sitemizde yayınlanır.
Okul Yetkilisine Sor
 
Özel Bursa Final Okulları
Karaman Mahallesi Okul Sokak No:2 Nilüfer / Bursa
 
02242452010
Fiyatı görmek için üye girişi yapın (₺)
Kaydet
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun ve okul sizi hemen arasın.

İlginizi Çekebilir

Bu okulda %0 kayıt avantajı bulunmaktadır. Avantajlardan yararlanabilmek için okul ile iletişime geçiniz.

Randevu Al

 
Özel Bursa Final Okulları
Karaman Mahallesi Okul Sokak No:2 Nilüfer / Bursa
 
02242452010
Fiyatı görmek için üye girişi yapın (₺)
Fotoğraf (3/11)