Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

Bu web sitesi, kullanıcının aşağıdaki koşulları kabul etmesi halinde kulllanıma sunulmuştur. hangiokuldaokumaliyim.com web sitesini kullanan ve sitede gezinen her kullanıcı aşağıdaki tüm koşulları kabul etmiş sayılır.


GENEL ŞARTLAR

Web sitesi metninde sunulan tüm bilgiler hangiokuldaokumaliyim.com’un izni olmadan kullanılamaz.

hangiokuldaokumaliyim.com sitede verilen bilgilerde oluşabilecek hata ve siteden çıkartılmış bilgilerden dolayı sorumlu tutulamaz ve hiçbir garanti vermez. Sitede kullanıcıların kullanmış olduğu bilgilerden ve görsellerden, bu görseller için fikir ve sanat eserleri yasasına bağlı doğabilecek her türlü haktan, bu bilgi ve görsellerin telif haklarından dolayı sorumlu tutulamaz ve hiçbir garanti vermez. Kullanıcılar tarafından yayınlanan bilgilerin ve görsellerin gerçek olmaması, aldatıcı nitelikte olması, bir tarafı karalayıcı, aşağılayıcı, maddi ve manevi zarar verici, kanun ve yönetmeliklere aykırı olması, suç teşkil edecek nitelikte olması halinde hangiokuldaokumaliyim.com sitesi sorumlu tutulamaz ve hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Böyle itilaflı konu ile ilgili, sorumluluğun tamamen bilgiyi ve görseli sitede yayınlamak isteyen kullanıcıya (kuruma) ait olduğunu beyan eder. hangiokuldaokumaliyim.com sitesi Kullanıcılar tarafından yayınlanan bilgilerin ve görsellerin gerçek olmaması, aldatıcı nitelikte olması, bir tarafı karalayıcı, aşağılayıcı, maddi ve manevi zarar verici, kanun ve yönetmeliklere aykırı olması, suç teşkil edecek nitelikte olması halinin tespiti halinde, sitede yayınlamayacağını, dikkatten kaçarak sitede yayınlanmış olması durumunda sorumluluk kabul etmediğini, böyle bir durumun tespit veya ihbar edilmesi durumunda bilgi ve görselleri yayından kaldıracağını beyan eder.

hangiokuldaokumaliyim.com Web sitesi, kişisel bilgiler yani isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresi veya IP bilgileri gibi web sitesi yönetimi bünyesinde gizli tutulacak bu bilgilerin sitede üye öğretim kurumları dışında üçüncü kişilerin eline geçmemesi amacıyla her türlü tedbir ve önlemi alacaktır. Şu kadar ki, gerekli tedbir ve önlemin alınmasına rağmen, üçüncü şahısların eline geçen kişisel bilgiler dolayısıyla oluşabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan hangiokuldaokumaliyim.com sorumlu tutulmayacaktır.

hangiokuldaokumaliyim.com, kullanıcılarının kişisel bilgilerini, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek ve daha fazla fayda sağlayabilmek için kendi içerisinde değerlendireceğini beyan eder.

hangiokuldaokumaliyim.com, “detaylı bilgi iste” butonunu kullanarak hizmet almak isteyen kullanıcılarının e-posta adreslerini, ilgili kurumsal kullanıcıları ile, daha iyi hizmet verebilmek ve daha fazla fayda sağlayabilmek için kendi içerisinde paylaşım içerisinde olacağını beyan eder.

Şirket’in işbu Gizlilik Sözleşmesi hükümlerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkı saklı olmakla birlikte yapılacak her türlü değişiklik yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Bu nedenle işbu Web Sitesi’nde yer alan "Gizlilik Sözleşmesi" sayfasının sık sık ziyaret edilmesi gerekmektedir.

hangiokuldaokumaliyim.com Kullanım Koşulları Sözleşmesi


1. KONU VE KAPSAM

1.1. Bu sözleşme (“Sözleşme”), hangiokuldaokumaliyim.com 'a (“Web Sitesi” olarak da anılır) ilişkin hakların sahibi olan "Mustafa Kavaklı" ile web sitesini kendi onayı ile kullanan/üye olan ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, bu Sözleşme’de yer alan her türlü kullanım koşulunu kabul eden Kullanıcı/Üye arasında akdedilmektedir.
1.2. İşbu Sözleşme,Web sitesinin ve web sitesinde yer alan veri tabanı ile bilgilerin kullanım koşullarını, sistemin işleyişini ve Taraflar arasındaki şartları belirlemektedir. Web sitesi, işbu Sözleşmeyi gerekli gördüğü zaman, kullanıcıları önceden haberdar etmeksizin, gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmakla birlikte söz konusu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin Web Sitesi’ne konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Bu değişikliklerden haberdar olmak için Kullanıcı’ların işbu Web Sitesi’nin ilgili kısımlarını sık sık ziyaret etmeleri gerekmektedir.
1.3. Web sitesi, Mustafa Kavaklı’ya ait olup, Türkiye'deki özel öğretim kurumlarını ücretli/ücretsiz olarak tanıtan, aynı zamanda da belirli ücretler karşılığında özel öğretim kurumlarına ve ticari firmalara, kurum ve kuruluşlara kendilerini tanıtabilme imkanı sağlayan, kullanıcılarına bilgilendirme e-mailleri gönderebilen, sınavlara hazırlanan kullanıcılar için soru bankası sağlayabilen, deneme sınavı uygulayabilen, ders anlatımı yapabilen bağımsız, online bir eğitim platformudur.
1.4. Sözleşme koşullarını kabul etmeyen Kullanıcı veya Üye Web sitesini kullanmaktan vazgeçmelidir. Web sitesini kullanmaya devam eden Kullanıcı’nın / Üye’nin, Sözleşme’de belirtilen tüm hükümleri kabul ve ikrar ettiği kabul edilir.

2. SİTEYE ÜYELİK / KULLANIM

2.1. Web sitesi'ne üye olmak isteyen kullanıcı, Web sitesi'nde yer alan Üyelik Formu’nda yer alan bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurur ve işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi kabul ederek üyelik kaydı oluşturur. Üyelik aşamaları, işbu sözleşme okunarak tamamlanır ve işbu sözleşmede tanımlanan "üye" hak ve yetkisine sahip olunabilir. Üye olunmadan da, sadece siteyi kullanarak işbu sözleşmede tanımlanan "kullanıcı" hak ve yetkisine sahip olunabilir. Üye, siteye doğru bilgi vermekle yükümlüdür ve bunun sorumluluğunu, taahhüdünü kabul eder.Üye, vermiş olduğu bilgilerden dolayı mağdur durumuna düşebilecek üçüncü şahısların zararlarını karşılamayı kabul eder.
2.2. Web sitesi herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin feshedebilir veya Sözleşme’yi feshetmeden de Üyeliğe son verebilir veya geçici bir süre ile askıya alabilir.
2.3. Web sitesi, işbu sözleşme şartlarını kabul ederek siteyi kullanan Kullanıcı/Üye nin, isim, soy isim, telefon, eposta adresi, adres gibi bilgilerini, üye'nin yapacağı okul tercihinde yardımcı olmak ve iş geliştirme amacıyla, özel öğretim kurumlarıyla paylaşabilir.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. Web Sitesi kapsamında yer alan içerik, kullanıcıları bilgilendirme amacına hizmet etmektedir. Site içeriğindeki tüm bilgiler ve görseller yoğun bir çalışma sonucu bir araya getirilmiş olup, düzenli aralıklarla güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Kurumlara ait bilgiler ve görseller web sitesi üzerinden doğrudan kurumlardan elde edilmektedir. Bu yüzden, web sitesi içeriğinde bulunan bilgilerin ve görsellerin geçerliliği, doğruluğu veya kesinliğini ve sitede bilgileri yer alan özel öğretim kurumlarının ürün veya hizmetlerin kalite ve güvenilirliğini taahhüt etmemektedir. web sitesi içeriğinde kurumlarla ilgili bulunan bilgilerin ve görsellerin geçerliliği, doğruluğu veya kesinliği, aldatıcı nitelikte olmaması, bir tarafı karalayıcı, aşağılayıcı, maddi ve manevi zarar verici, kanun ve yönetmeliklere aykırı olmaması, suç teşkil edecek nitelikte olmaması ilanı veren ilgili özel öğretim kurumunun sorumluluğu ve taahhüdü altındadır. hangiokuldaokumaliyim.com sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.
3.2. hangiokuldaokumaliyim.com, web sitesi içeriğinde yayınlanmak istenen bilgilerin ve görsellerin geçerliliği, doğruluğu veya kesinliği konusunda şüphe duyduğunda, bilgi ve görsellerin aldatıcı nitelikte olması, bir tarafı karalayıcı, aşağılayıcı, maddi ve manevi zarar verici, kanun ve yönetmeliklere aykırı olması, suç teşkil edecek nitelikte olması ve sitede bilgi ve görselleri ile yer almak isteyen özel öğretim kurumlarının ürün veya hizmetlerin kalite ve güvenilirliği konusunda şüphe duyması durumunda yayın onayı vermeyeceğini, gözden kaçmış ve yayın izni verilmiş belirtilen durumları içeren yayın sorumluluk kabul etmeyeceğini ancak yayından kaldıracağını ve bu yayın için yapılmış olan ödemenin de iadesini yapmayacağını beyan eder.
3.3. Web sitesi'nde yer alan kurum bilgilerine ilişkin olarak logo, fotoğraf ve görsel verilerin mülkiyet ve fikri hakları, ilgili özel öğretim kurumlarına aittir. Herhangi bir özel öğretim kurum yetkilisi tarafından logo, foto ve/veya görsellerin web sitesinden kaldırılması talep edildiği takdirde hangiokuldaokumaliyim.com, bunları kaldırmayı kabul ve taahhüt eder. Söz konusu logo, resim, fotoğraf ve görsel verilerin doğruluğu, sahteliği, hata ve yanlışlığından dolayı hangiokuldaokumaliyim.com, hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve bu görsel içeriklerin doğruluğu konusunda hiçbir taahhüd vermemektedir. Tüm Sorumluluk bilgi veya görselin sitede yayınlanmasını isteyen kullanıcı/üye ye aittir.
3.4. Web Sitesi’nde tanıtımı yer alan özel öğretim kurumlarına ilişkin eğitim, yemek ücretleri, tanıtım, ön kayıt ve son kayıt tarihleri, taban puan, kontenjan, öğretmen kadrosu, akademik başarı, fiziki donanım ve benzeri bilgiler özel öğretim kurumlarının web sitesine ilan vermesi sırasında, sitedeki formu doldurması sonucu elde edilen bilgilerdir. Site bu bu bilgiler ışığında güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte, Web sitesi'nde yer alan, özel öğretim kurumlarının eğitim, yemek ücretleri, tanıtım, ön kayıt ve son kayıt tarihleri, taban puan, kontenjan, öğretmen kadrosu, akademik başarı, fiziki donanım ve benzeri bilgilerinin doğruluğunu veya kesinliğini garanti etmemektedir. hangiokuldaokumaliyim.com web sitesinde yer alan kurumlarının eğitim, yemek ücretleri, tanıtım, ön kayıt ve son kayıt tarihleri, taban puan, kontenjan öğretmen kadrosu, akademik başarı, fiziki donanım ve benzeri bilgilerinin, ilgili özel öğretim kurumu tarafından mutlaka teyit ettirilmesini önermekle birlikte, Web sitesi'nde yer alan eğitim ücreti, kontenjan, taban puan, öğretmen kadrosu, akademik başarı, fiziki donanım ve benzeri bilgilerine dayanarak gerçekleşen veya gerçekleşmeyen işlem / kayıt veya sözleşmeden doğan herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, sorumluluğun doğru bilgi vermekle yükümlü ve bu konuda taahhüd vererek ilanı veren ilgili özel kuruma ait olduğunu açıkça beyan etmektedir.
3.5. Web sitesinde uygulanabilecek herhengi bir deneme sınavının, sonuçunda belirtilen sıralama, puansal hesaplama, ilgili sınavla ilgili gerçekte yapılanın sonucu ile örtüşmeyebilir. Web sitesi herhangi bir deneme sınavının sonucu ile ilgi yorum yapmaz veya ümit verici taahhüdde bulunmaz, sorumluluk kabul etmez.
3.6. Web sitesi'nde yer alan bilgiler özel öğretim kurumu araştıran kullanıcıları bilgilendirme amacıyla olup, kullanıcıların, web sitesi'nde yer alan bilgilere dayanarak alacağı kararlardan veya doğacak zararlardan hangiokuldaokumaliyim.com, hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. hangiokuldaokumaliyim.com kullanıcıların, Web Sitesi’nde yer alan bilgilere dayanarak, üçüncü kişilerle girmiş olduğu hukuki ilişkinin tarafı olmayıp, bu ilişkilerden doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.
3.7. hangiokuldaokumaliyim.com, sitesi eğitim kurumlarının kendilerini, sektörde eğitim kurumu arayışı içinde olan kullanıcılara ulaşabilmelerini sağlamak amacı ile tanıtımlarını yapabilmeleri için imkan sağlanmış, eğitim ile ilgilenen kurumların yer alacağı bir sitedir. Sitede eğitim kurumu dışında bir kurumun, yayınının yer alması hangiokuldaokumaliyim.com,site yönetiminin kararına bağlıdır. Site yönetimi, eğitim kurumu dışındaki bir kurumla ilgili olarak başvuru onayı, yayın onayı vermeme, var olan yayını istediği an yayından kaldırma, hakkının kendisinde olduğunu ve ödenen yayın ücretinin iadesinin yapılmayacağını beyan eder.
3.8. hangiokuldaokumaliyim.com, her ne surette olursa olsun web sitesi’ne erişimin aksamasında, engellenmesinden doğan hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup istediği herhangi bir zamanda, hiçbir sebep göstermeksizin ve önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın faaliyetine ve hizmetine son verme hakkını saklı tutmaktadır.
3.9. hangiokuldaokumaliyim.com, Web sitesi'nde yer alan ve üçüncü şahıslara ait başka internet sitelerine yönlendiren bağlantılara (URL linkler) doğrudan veya dolaylı olarak erişimden doğacak zararlardan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
3.10. Kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Web sitesi'ni kullanabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
3.11. Özel öğretim kurumu yetkililerinin web sitesi’nde bilgisi yer alan özel eğitim kurumu ilgili bilgilerin Web sitesi'nden kaldırılmasını talep ettiği takdirde hangiokuldaokumaliyim.com, bu bilgileri Web sitesi'nden kaldırır.
3.12. (EK) Site, Özel Öğretim kurumlarının siteye ilan vermeleri sürecinde mücbir sebeplerden dolayı meydana gelebilecek zaman kayıplarından sorumlu olmadığını beyan eder. Verilen ilanlar yenilenmek veya hatalarının düzeltilmesi amacı ile düzenlenmek istendiğinde ilanın önceki hali yayından kalkacaktır. İlanın düzeltilmiş halinin yayına girme sürecinde meydana gelebilecek zaman kaybından site yönetimi sorumlu tutulamaz, site yönetiminden herhangi bir talep hak edilemez.

4. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Web sitesi'nin arayüzü, web sitesi veritabanı, tasarımı, içeriği, metin, imge, html kodu ve diğer kodları ile algoritması dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hangiokuldaokumaliyim.com'a aittir. Kullanıcılar, Web sitesi'ne ait fikri hakları ve web sitesi unsurlarını satmak, yeniden satmak, işlemek, dağıtmak, paylaşmak ve sergilemek hakkına sahip değildirler. Web sitesi, işbu Sözleşme kapsamında kullanıcıların kullanımına sunduğu Hizmetler, Web sitesi içeriği ve bilgiler, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari görünüm veya bu internet sitesi üzerinden sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm hakların mülkiyetini uhdesinde saklı tutmaktadır. Bu bilgilerin kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili diğer hükümler kapsamında suç teşkil edecek olup, bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında hukuki ve cezai takibatlar uygulanacaktır.
4.2. hangiokuldaokumaliyim.com markası ve logosu, Mustafa Kavaklı'nın tescilli markaları olup, her ne suretle olursa olsun, bunların kullanıcılarca kullanılması marka tecavüzü teşkil etmektedir.

5. YETKİ

5.1. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabi olup, Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde Aydın Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

6.1. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini Web Sitesi'ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. hangiokuldaokumaliyim.com dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve bu değişiklikler Site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.