TİNK Teknoloji ve İnsan Kolejleri Hakkında
Her anlamda değişen ve dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Bu dönüşüme yön verecek nesilleri yetiştirmek için kurulan Tink, eğitim alanında vizyoner yaklaşımı ile ülkemize önderlik ediyor.

Tink’te, insanın merkezde olduğu ve teknolojik imkanların sonuna kadar kullanıldığı modern bir eğitim fırsatı yaratıyoruz. Teknolojiyi; eğitimine, sosyal hayatına ve kariyerine entegre edecek gençleri, dijital yetkinlikler ve girişimcilik ruhu kazandırarak yetiştiriyoruz.

Güçlü bir akademik alt yapıyla, öğrencilerimizi hayata ve sınavlara eksiksiz hazırlıyoruz.

Okulumuzda 5’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar; yenilikleri takip eden nitelikli öğretmenlerimizin öğrencilerimiz ile birebir iletişim kurmalarını sağlıyoruz. Tink Eğitim Ekosistemi ile öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini de özel programlar uygulayarak destekliyoruz. Öğrencilerimizi bireysel olarak takip ediyor, güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını belirleyerek rehberlik ediyoruz. Belirlenen gelişim alanlarını etütlerle, güçlü yönlerini de sertifika programları ile destekliyoruz.

Tink’te; gerçek yaşamı deneyimleyen, yaratıcı düşünerek geleceği hayal eden, risk alabilen, ve eğlenerek öğrenen gençler yetiştiriyoruz.

Geleceğe yön verecek nesilleri yetiştirdiğimiz bu yolculuğumuza sizleri de davet ediyoruz.

Tink Eğitim Ekosistemi

21’inci yüzyılda, yeni neslin ihtiyaç duyacağı yetkinlikleri kazandırmak için eğitim ve öğrenmenin tüm bileşenlerini yenilikçi ve teknolojik bakış açısıyla okul ortamına entegre etmek gerekiyor.

Bu gelişim ihtiyacı doğrultusunda alanında fark yaratarak oluşturduğumuz ve merkezinde insan bulunan Tink Eğitim Ekosistemi ile eğitim ve öğrenmenin sınırlarını kaldırıyoruz.

Ekosistemimizin tabanını oluşturan e-öğrenme platformu TinkSmart ile bireyselleştirilmiş eğitim veriyoruz. Hayat boyu öğrenmeyi kendilerine ilke edinmiş nitelikli öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize mentorluk yaparak gelişimlerine destek oluyoruz. Yeni nesil ödev anlayışımız sayesinde, sınıf içi öğrenimi uygulamalı ve eğlenceli hale getiriyoruz. Akran öğrenimi ile öğrencilerimizin öğreterek öğrenmesini sağlıyoruz. Proje tabanlı öğrenme yöntemiyle de gelecekte bizi bekleyen problemlere sınıflar arası ortak projelerle çözümler üreterek öğrenimi içselleştiriyoruz.

Öğrencilerimize, tüm bu kazanımlarına ek olarak kurumsal ortaklarımızla geliştirdiğimiz özel programlar ile de gerçek hayat deneyimi kazandırıyoruz.

Gerçek Hayat Deneyimi
Kurumsal ortaklarımızla geliştirdiğimiz programlar sayesinde öğrencilerimiz, hafta sonları ve tatil dönemlerinde gerçek iş hayatını deneyimler ve öğrendiklerini uygulama fırsatı bulurlar. Böylelikle de üniversite ve meslek seçimlerini kurumsal mentorlar ve rehber öğretmenler eşliğinde bilinçli bir şekilde yaparlar.

Proje Tabanlı Öğrenme
Farklı yaş gruplarından öğrencilerimiz, gelecekte bizi bekleyen problemlere ortak projelerle çözümler üreterek öğrenimlerini içselleştirirler. Öğretmenlerimiz de öğrencilerimize mentorluk yaparak projelerini takip eder ve gelişimlerini destekler.

Akran Öğrenimi
Akran öğrenimi ile öğrencilerimiz; erken yaşta birbirlerine yardım etmeyi, öğreterek öğrendikleri bilgileri paylaşmayı ve topluluk önünde kendilerini daha iyi ifade etmeyi öğrenirler.

Sınıf İçi Uygulamalı Eğitim
Yeni nesil ödev anlayışı ile hazırlanan öğrenme içerikleri öğrencilerimizin derslere hazırlıklı gelmesini sağlar. Bu sayede derslerde zamanın büyük bir kısmı uygulamaya ayrılır, öğrenim içselleştirilerek kalıcı ve verimli hale getirilir.

TinkSmart
Eğitim sistemimizin zeminini oluşturan yapay zeka tabanlı e-öğrenme platformumuz TinkSmart ile öğretmenlerimiz her bir öğrencimizin gelişimine ve ihtiyacına uygun öğrenme içeriklerini hazırlar ve paylaşır. Bu platformda öğrencimizin gelişimi takip edilir, ölçülür, değerlendirilir ve raporlanır.

Tink, teknoloji ve insanı nasıl birleştiriyor?

Her öğrencinin farklı karakteri, güçlü yönleri, gelişim alanları ve farklı öğrenme yöntemi vardır. Bu nedenle öğrencilerimizin bireysel yetkinliklerini e-öğrenme platformumuzu kullanarak tespit ediyoruz. Bu tespit sonrası, öğrencimizin yetkinlik ve tercihlerine uygun kişisel eğitim programı hazırlıyoruz. Biz bu platforma TinkSmart diyoruz.

Teknolojiyi her bir öğrencimizi hedefine en verimli şekilde ulaştıracak yol haritasını çıkartmak ve takip etmek için kullanıyoruz. Bu yol haritası doğrultusunda, platform üzerinden, öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin gelişimine ve ihtiyacına uygun öğrenme içeriklerini hazırlıyor ve paylaşıyoruz.

TinkSmart ile öğrencimizin gelişimini takip ediyor, ölçüyor, değerlendiriyor ve raporluyoruz. Tüm bu çalışmaları velilerimizin de gerçek zamanlı görmelerini sağlıyoruz.

Sınıf İçi Uygulamalı Eğitim

Yeni nesil ödev anlayışımız doğrultusunda hazırlanan öğrenme içerikleri ile öğrencilerimizin derslere hazırlıklı gelmesini sağlıyoruz. Bu sayede derslerde zamanın büyük bir kısmını uygulamaya ayırıyor, öğrenimi içselleştirilerek kalıcı ve verimli hale getiriyoruz.

Programlama, donanım, robotik, web dizayn, mobil aplikasyonlar, siber güvenlik, oyun geliştirme ve animasyon gibi dijital yetkinlikleri öğrencilerimize özel olarak hazırladığımız teknoloji programımızla kazandırıyoruz.

TinkSmart öğrenme platformumuz ile öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlıyoruz.

Öğrencilerimize, Milli Eğitim Bakanlığı programının yanı sıra dünyanın seçkin üniversitelerinin kapısını aralayan, Uluslararası Bakolarya Diploma Programını (IB) veriyoruz.

Tink’te yabancı dil öğrenme sürecini çok önemsiyoruz. Anadili İngilizce olan öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimizin İngilizce dilini ana dilleri gibi öğrenip akıcı konuşmalarını hedeflerken, ikinci bir dünya dilini de (Almanca - Fransızca - İspanyolca) iyi derecede öğrenmelerini sağlıyoruz.

Akran Öğrenimi

Akran öğrenimi ile öğrencilerimize; erken yaşta birbirlerine yardım etmeyi, öğreterek öğrendikleri bilgileri paylaşmayı ve topluluk önünde kendilerini daha iyi ifade etmeyi öğretiyoruz.

Tink'te öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini akran öğrenimi kapsamında geliştirdiğimiz özel programlara da destekliyoruz.

TinkActive ile gelişim için sporu hayatımıza nasıl entegre edeceğimizi planlıyor ve uyguluyoruz.

TinkArt kapsamında atölyelerimizde teknoloji ve sanatı birleştirerek yeni medya çalışmalarına imza atıyor, uygulamalı bir eğitim anlayışı ile yaratıcı düşünceyi geliştiriyoruz.

TinkClubs ile öğrencilerimiz, hafta içi ve hafta sonu faaliyetlerini gerçekleştirerek kişisel ilgi alanlarına yönelebiliyorlar. Bunlar arasında bulunan Dijital Medya, Drama, e-Spor, Fütürizm, J/MUN, MUN, Münazara, Müzik, Robotik, Sanat, Satranç, Spor ve Tasarım kulüplerinin yanı sıra her sene öğrencilerimizin toplu talepleri doğrultusunda kulüplerimizi artırıyoruz.

TinkFulness - Bilinçli farkındalık (Mindfulness) ile, öğrencilerimize açık, dengeli ve meraklı bir yaklaşımla dikkat, duygu, düşünce ve stres seviyesi kontrolü yetisi kazandırıyor, empati yeteneklerini geliştirmelerine, bilinçle risk alabilmelerine destek oluyoruz.

TinkUp programımızda öğrencilerimize girişimcilik ruhu kazandırıyoruz. Bunun için özel bir girişimcilik dersi veriyor ve iş ortağı kurumlarımızdan da öğrencilerimizin geliştirdiği iş fikirlerine mentorluk alıyoruz. Senede üç sefer okulumuzda girişimcilik üzerine paneller düzenliyor, ülkemizin önde gelen girişimcileri ile öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Bu etkinlikler sırasında öğrencilerimizin de girişimcilik fikirlerini paylaşmasını sağlıyoruz.

Proje Tabanlı Öğrenme

Tink’te farklı yaş gruplarından öğrencilerimizin, gelecekte bizi bekleyen problemlere ortak projelerle çözümler üreterek öğrenimlerini içselleştiriyor, öğrenmeyi sürekli hale getiriyoruz. Öğretmenlerimizin de öğrencilerimize mentorluk yaparak projelerini takip etmelerini ve gelişimlerini desteklemelerini sağlıyoruz.

Genç Başarı Vakfı (JA) sertifika programında Tink öğrencilerinin gerçek bir iş fikrini hayata geçirmelerini sağlıyoruz. Habitat Derneği’yle özel geliştirilen proje kapsamında öğrencilerimizin eğitmen eğitimi almalarını sağlayarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz eğitim vermelerine imkan sağlıyoruz. Ayrıca Invstr, TTGV, Vodafone, Microsoft, Cisco, SAP gibi kurumlarla Tink’e özel sertifika programları ile proje tabanlı öğrenmeyi pekiştirerek öğrencilerimizin portfolyolarını güçlendiriyoruz.

Gerçek Hayat Deneyimi

Tink Eğitim Ekosisteminde profesyonel yaşam deneyiminin öğrencilerimize aktarılmasına büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede TinkTalks etkinliğimizde her hafta çarşamba günü, iş dünyası, akademi, sivil toplum, sanat ve spor alanında lider olmuş kişileri öğrencilerimizle okulumuzda bir araya getiriyoruz.

Ayrıca, öğrencilerimize teknoloji sektörünün önde gelen firmalarına düzenlediğimiz ofis ve ar-ge merkezi gezilerimiz ile de gerçek çalışma alanlarını görme fırsatı sunuyoruz.

Öğrencilerimize kurumsal ortaklarımızla geliştirdiğimiz özel programlar sayesinde hafta sonları ve tatil dönemlerinde gerçek iş hayatını deneyimler ve öğrendiklerini uygulama fırsatı veriyoruz. Böylelikle de öğrencilerimizin üniversite ve meslek seçimlerini kurumsal mentorlar ve rehber öğretmenler eşliğinde bilinçli ve doğru bir şekilde yapmalarını sağlıyoruz.

Öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaları için teşvik ediyor ve destekliyoruz.
Okul Yetkilisine Sor

Bursluluk

Başarı Bursu
TEOG Bursu
Spor Bursu
İlgili Yönetmelik Bursları


Fiziki Donanım

Bahçe
Açık Basketbol Sahası
Yemekhane
Kapalı Spor Salonu
Bilgisayar Laboratuvarı
Teknoloji Tasarım Laboratuvarı
Fen ve İnovasyon Laboratuvarı
Kimya Laboratuvarı
Fizik Laboratuvarı
Biyoloji Laboratuvarı
Bilişim Sistemleri Laboratuvarı
Görsel Sanatlar Atölyesi
Müzik Atölyesi
Çok Amaçlı Salon
Yabancı Dil Dersliği
Kütüphane
Kantin


Aktiviteler

Basketbol
Voleybol
Jimnastik
Yüzme
Satranç
Masaüstü Oyunlar
Zeka Oyunları
Orkestra
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
3D Tasarım
Piyano
Gezi
Masa Tenisi
Görsel Sanatlar
Tenis
Futbol
Sosyal Paylaşım Projeleri


Takımlar

Basketbol Takımı
Futbol Takımı
Masa Tenisi Takımı
Tenis Takımı


 
TİNK Teknoloji ve İnsan Kolejleri
Osmangazi Mahallesi Battalgazi Caddesi No: 39 Samandıra Sancaktepe (Tem-Sultanbeyli Çıkışı) İSTANBUL
 
05360655351
Fiyatı görmek için üye girişi yapın (₺)
Kaydet
Fiyat bilgileri, erken kayıt avantajları, randevu talepleri ve sorularınız için formu ücretsiz doldurun ve okul sizi hemen arasın.

İlginizi Çekebilir

Bu okulda %10 kayıt avantajı bulunmaktadır. Avantajlardan yararlanabilmek için okul ile iletişime geçiniz.

Randevu Al

 
TİNK Teknoloji ve İnsan Kolejleri
Osmangazi Mahallesi Battalgazi Caddesi No: 39 Samandıra Sancaktepe (Tem-Sultanbeyli Çıkışı) İSTANBUL
 
05360655351
Fiyatı görmek için üye girişi yapın (₺)
Fotoğraf (3/11)